มีต่อด้านขวา
ห้อง\ช่วงเวลา 08.00
-
08.30
08.30
-
09.00
09.00
-
09.30
09.30
-
10.00
10.00
-
10.30
10.30
-
11.00
11.00
-
11.30
11.30
-
12.00
12.00
-
12.30
12.30
-
13.00
13.00
-
13.30
13.30
-
14.00
14.00
-
14.30
14.30
-
15.00
15.00
-
15.30
15.30
-
16.00
16.00
-
16.30
16.30
-
17.00
17.00
-
17.30
17.30
-
18.00
18.00
-
18.30
Discussion 2-1 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 2-2 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 3-1 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 3-2 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 3-3 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 3-4 จิตรลดา อู่เจริญพงศ์ ว่าง ว่าง
Discussion 3-5 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 4-1 ชนัญชิดา อ่อนจันทร์ สนทนา บุญลาภ
Discussion 4-2 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Discussion 4-3 ธนวัฒน์ เอี่ยมละออ ฉัตรพร แก้วเฉลิม
Discussion 4-4 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Garden 1 ทิมาพร ชูก้อนทอง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Garden 2 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
Garden 3 มัณฑณา พงษ์สำราญ กิตศนัย ลาภมาก ว่าง ว่าง
Seminar ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
เมธาวี รุ่งโรจน์ สุทธิสุข
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ