มีต่อด้านขวา
ห้อง\ช่วงเวลา 08.00
-
08.30
08.30
-
09.00
09.00
-
09.30
09.30
-
10.00
10.00
-
10.30
10.30
-
11.00
11.00
-
11.30
11.30
-
12.00
12.00
-
12.30
12.30
-
13.00
13.00
-
13.30
13.30
-
14.00
14.00
-
14.30
14.30
-
15.00
15.00
-
15.30
15.30
-
16.00
16.00
-
16.30
Discussion 701
Discussion 702
Discussion 703
Discussion 704
Discussion 705
Discussion 706
Discussion 707
Discussion 708
Discussion 709
Discussion 710
Discussion 711
Discussion 712
Discussion 713
Discussion 714
Discussion 715
Discussion 716
Discussion M01 จิราพัชร รัตนอำพันธุ์ ปุณยนุช จันทร์ตักเตือน
Discussion M02 สุพิชา นาเวียง ฐาปณีย์ มนศักดิ์
Discussion M03 ว่าง
Discussion M04 ณิชาวีร์ กระจ่าง
Discussion M05 ปณิตา ล้อมมหาดไทย ชุติมา ไพรหนู
Discussion M06 ธราวิชญ์ เทพา
Discussion M07 กฤติน กระตุดเงิน
Discussion M08 พรรณศักดิ์ เสมอวงษ์
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ