มีต่อด้านขวา
ห้อง\ช่วงเวลา 06.00
-
06.30
06.30
-
07.00
07.00
-
07.30
07.30
-
08.00
08.00
-
08.30
08.30
-
09.00
09.00
-
09.30
09.30
-
10.00
10.00
-
10.30
10.30
-
11.00
11.00
-
11.30
11.30
-
12.00
12.00
-
12.30
12.30
-
13.00
13.00
-
13.30
13.30
-
14.00
14.00
-
14.30
14.30
-
15.00
15.00
-
15.30
15.30
-
16.00
16.00
-
16.30
16.30
-
17.00
17.00
-
17.30
17.30
-
18.00
18.00
-
18.30
18.30
-
19.00
19.00
-
19.30
19.30
-
20.00
20.00
-
20.30
20.30
-
21.00
21.00
-
21.30
21.30
-
22.00
22.00
-
22.30
22.30
-
23.00
23.00
-
23.30
23.30
-
23.59
จงกลนี กวินลดา มั่นปาน ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
ธัญกาฬ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
บัวหลวง2 สมพิศ สิงห์สัตย์ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
บัวหลวง3 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
มังคลอุบล อารีย์ พวงอินทร์ อารีย์ พวงอินทร์ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
รัตตอุบล ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
วิกตอเรีย ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
สงค์ธนาพิทักษ์ ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
หอประชุมราชมงคล คเชนทร์ ศรีนุ่น ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
ห้องประชุม Information Center ปิยนุช เจียงแจ่มจิต
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ