Discussion 4-4 (798)

4.94/5 (50 คะแนน)
อาคารวิทยบริการ
อาคาร
4
ชั้น
นักศึกษา ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
14 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/ห้องสมุด
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 18.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

1*********122 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********358 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********032 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********327 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********442 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********835 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********835 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********835 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(3/5)

1*********025 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********450 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********414 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********450 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องใหญ่แบบเบิ้มๆคือลือ

1*********144 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********143 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดีมากๆค่ะ น่าจะมีเปิด 24 ชม.ช่วงสอบ

1*********406 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********687 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********084 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

แอร์ไม่ค่อยเย็นค่ะ ????

1*********917 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********962 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********593 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********195 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********150 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********723 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********347 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********347 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********037 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********347 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********347 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1**********49 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********347 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********037 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********237 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********146 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********374 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********195 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********916 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********195 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********037 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********944 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********812 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********916 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********577 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********457 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********798 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********986 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********015 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********084 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********188 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เบอร์โทร 025493653
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-20.00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.00
4