Discussion 710 (638)

5.00/5 (23 คะแนน)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น)
อาคาร
7
ชั้น
ทุกคน ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
4 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/ตึก 13 ชั้น
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • ปลั๊กไฟ
  • ที่จอดรถ
  • ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงเช้า
ช่วงเวลา การจอง
6.00 น. - 6.30 น. ปิดบริการ
6.30 น. - 7.00 น. ปิดบริการ
7.00 น. - 7.30 น. ปิดบริการ
7.30 น. - 8.00 น. ปิดบริการ
8.00 น. - 8.30 น. ปิดบริการ
8.30 น. - 9.00 น. ปิดบริการ
9.00 น. - 9.30 น. ปิดบริการ
9.30 น. - 10.00 น. ปิดบริการ
10.00 น. - 10.30 น. ปิดบริการ
10.30 น. - 11.00 น. ปิดบริการ
11.00 น. - 11.30 น. ปิดบริการ
11.30 น. - 12.00 น. ปิดบริการ
ช่วงบ่าย
เวลา การจอง
12.00 น. - 12.30 น. ปิดบริการ
12.30 น. - 13.00 น. ปิดบริการ
13.00 น. - 13.30 น. ปิดบริการ
13.30 น. - 14.00 น. ปิดบริการ
14.00 น. - 14.30 น. ปิดบริการ
14.30 น. - 15.00 น. ปิดบริการ
15.00 น. - 15.30 น. ปิดบริการ
15.30 น. - 16.00 น. ปิดบริการ
16.00 น. - 16.30 น. ปิดบริการ
16.30 น. - 17.00 น. ปิดบริการ
17.00 น. - 17.30 น. ปิดบริการ
17.30 น. - 18.00 น. ปิดบริการ
ช่วงค่ำ
เวลา การจอง
18.00 น. - 18.30 น. ปิดบริการ
18.30 น. - 19.00 น. ปิดบริการ
19.00 น. - 19.30 น. ปิดบริการ
19.30 น. - 20.00 น. ปิดบริการ
20.00 น. - 20.30 น. ปิดบริการ
20.30 น. - 21.00 น. ปิดบริการ
21.00 น. - 21.30 น. ปิดบริการ
21.30 น. - 22.00 น. ปิดบริการ
22.00 น. - 22.30 น. ปิดบริการ
22.30 น. - 23.00 น. ปิดบริการ
23.00 น. - 23.30 น. ปิดบริการ
23.30 น. - 23.59 น. ปิดบริการ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

1*********848 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********505 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********317 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********295 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********922 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********244 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********240 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********321 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********832 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********321 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********922 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********617 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********271 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********271 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********546 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********033 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********811 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********107 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

ม่านกันแสงได้น้อย

1*********201 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********020 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********922 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********015 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********036 รีวิวเมื่อ 3 สัปดาห์ผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ฝ่ายโครงการพิเศษ เบอร์โทร 02-549-4555
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จ - ศ เวลา 08.30 - 20.00 น. / ส - อ เวลา 08.30 - 16.00 น.
4