รัตตอุบล (789)

4.95/5 (39 คะแนน)
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
4
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
20 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/กองกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
6.00 น. - 20.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

c*******e_s รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k*******n_s รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k****l_d รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k*******n_s รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีมากๆคะ

s****a_n รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******n_k รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

c*******e_s รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

a**e_p รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes รีวิวเมื่อ 12 เดือนผ่านมา

(5/5)

d**isa รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(4/5)

เยี่ยมค่ะ

n*******h_i รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

k****l_d รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

k*******n_s รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

n******a_n รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

p*********n_b รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

p*********n_b รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(4/5)

m******t_m รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

k******a_b รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

l****a_n รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******n_k รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

l****a_n รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

l****a_n รีวิวเมื่อ 3 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

C******a_c รีวิวเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

กองกลาง
กองกลาง เบอร์โทร 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : เวลาทำการ 08:30-16:30
4