บัวหลวง3 (81)

4.80/5 (5 คะแนน)
- ระบบประชุมออนไลน์ (video conference)
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
3
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
5 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/กองกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
6.00 น. - 20.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

s******sat รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******sat รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

s******sat รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(4/5)

d**isa รีวิวเมื่อ 1 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

กองกลาง
กองกลาง เบอร์โทร 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : เวลาทำการ 08:30-16:30