มังคลอุบล (412)

4.88/5 (16 คะแนน)
- ระบบประชุมออนไลน์ (video conference)
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
1
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
5 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/กองกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
6.00 น. - 20.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • ลำโพง
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

k****n_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******n_k รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******n_k รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

c*******a_b รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

k****l_d รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

p*******_kh รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******n_k รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******n_k รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(3/5)

n******r_v รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

d***ome รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

p*******_kh รีวิวเมื่อ 5 สัปดาห์ผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

กองกลาง
กองกลาง เบอร์โทร 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : เวลาทำการ 08:30-16:30