ห้องประชุม ชั้น 2 (129)

4.80/5 (15 คะแนน)
อาคาร ICT
อาคาร
2
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำหรับ
15 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
2 ครั้ง/วัน/ICT
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ดีมากค่ะ ห้องประชุมสะอาด มีแม่บ้านบริการ

a*nja รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

a*nja รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

b****t.h รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

a*nja รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(4/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

a*nja รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(3/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

p*******ong รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

p*******ong รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บังเอิญ ดีบุก เบอร์โทร 025494001
อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ : -