ห้อง Smart Class Room ST-1 906 (109)

5.00/5 (3 คะแนน)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร
9
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสำหรับ
60 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Smart Class Room
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • Smart Display
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ห้องดีมาก สะอาด อุปกรณ์พร้อม

j********e_p รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

อุปกรณ์พร้อม ห้องสะอาด

j********e_p รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

j*******e_s รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

งานสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เบอร์โทร 025494176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
4