จงกลนี (169)

5.00/5 (13 คะแนน)
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
4
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
5 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/กองกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
6.00 น. - 20.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

e******n_p รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

a***n_c รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

a***n_c รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

a***n_c รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 12 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******t_t รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

กองกลาง
กองกลาง เบอร์โทร 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : เวลาทำการ 08:30-16:30
4