ห้อง Software (3)

5.00/5 (1 คะแนน)
ห้องนี้สำหรับการทดสอบการจองเท่านั้น ยังไม่เปิดให้บริการจริง
อาคาร ICT
อาคาร
1
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำหรับ
10 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
10 ครั้ง/วัน/Software
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
9.00 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องเรียน
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ดี

p*******ong รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เบอร์โทร 025494441-2
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จ-ศ เวลา 08.30-16.30