ห้อง Software (33)

5.00/5 (1 คะแนน)
ห้องนี้สำหรับการทดสอบการจองเท่านั้น ยังไม่เปิดให้บริการจริง
อาคาร ICT
อาคาร
1
ชั้น
ทุกคน ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
10 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
10 ครั้ง/วัน/Software
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
9.00 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ที่จอดรถ
ช่วงเช้า
ช่วงเวลา การจอง
6.00 น. - 6.30 น. ปิดให้บริการบริการ
6.30 น. - 7.00 น. ปิดให้บริการบริการ
7.00 น. - 7.30 น. ปิดให้บริการบริการ
7.30 น. - 8.00 น. ปิดให้บริการบริการ
8.00 น. - 8.30 น. ปิดให้บริการบริการ
8.30 น. - 9.00 น. ปิดให้บริการบริการ
9.00 น. - 9.30 น. หมดเวลา
9.30 น. - 10.00 น. หมดเวลา
10.00 น. - 10.30 น. หมดเวลา
10.30 น. - 11.00 น. หมดเวลา
11.00 น. - 11.30 น. หมดเวลา
11.30 น. - 12.00 น. หมดเวลา
ช่วงบ่าย
เวลา การจอง
12.00 น. - 12.30 น. หมดเวลา
12.30 น. - 13.00 น. หมดเวลา
13.00 น. - 13.30 น. หมดเวลา
13.30 น. - 14.00 น. หมดเวลา
14.00 น. - 14.30 น. หมดเวลา
14.30 น. - 15.00 น. หมดเวลา
15.00 น. - 15.30 น. ว่าง
15.30 น. - 16.00 น. ว่าง
16.00 น. - 16.30 น. ว่าง
16.30 น. - 17.00 น. ปิดให้บริการบริการ
17.00 น. - 17.30 น. ปิดให้บริการบริการ
17.30 น. - 18.00 น. ปิดให้บริการบริการ
ช่วงค่ำ
เวลา การจอง
18.00 น. - 18.30 น. ปิดให้บริการบริการ
18.30 น. - 19.00 น. ปิดให้บริการบริการ
19.00 น. - 19.30 น. ปิดให้บริการบริการ
19.30 น. - 20.00 น. ปิดให้บริการบริการ
20.00 น. - 20.30 น. ปิดให้บริการบริการ
20.30 น. - 21.00 น. ปิดให้บริการบริการ
21.00 น. - 21.30 น. ปิดให้บริการบริการ
21.30 น. - 22.00 น. ปิดให้บริการบริการ
22.00 น. - 22.30 น. ปิดให้บริการบริการ
22.30 น. - 23.00 น. ปิดให้บริการบริการ
23.00 น. - 23.30 น. ปิดให้บริการบริการ
23.30 น. - 23.59 น. ปิดให้บริการบริการ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ดี

p*******ong รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เบอร์โทร 025494441-2
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จ-ศ เวลา 08.30-16.30
4