หอประชุมราชมงคล (392)

5.00/5 (1 คะแนน)
หมายเหตุ 1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ (ยกเว้นค่าบำรุง) 2. งานญาติของบุคลากร (บิดา มารดา และบุตร) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 3. ศิษย์เก่า (แนบหลักฐานการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 4. บุลคนภายนอก จัดเก็บค
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
1
ชั้น
แอดมินห้องเท่านั้น
ห้องสำหรับ
2,000 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
5 ครั้ง/วัน/บริการให้เช่าสถานที่ กองกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
6.00 น. - 23.59 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • แอร์
  • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

p***yes รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

บริการลูกค้าสัมพันธ์
นันท์นภัส ชัยประเสริฐ เบอร์โทร 02 549 4023
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : เวลาทำการ 08:30-16:30
4