ห้องประชุมชั้น 1 (10)

4.50/5 (2 คะแนน)
ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้บริการห้องประชุม 1 ชั้น 1 สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานได้ 30 ที่นั่ง โดยสามารถใช้บริการได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น ในวันและเวลาราชการ ตามเงื่อนไขที่ทางสถานีวิทยุฯ กำหนด
อาคารสถานีวิทยุ
อาคาร
1
ชั้น
ทุกคน ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
30 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/สถานีวิทยุ
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดคอมพิวเตอร์
 • ไมค์บันทึกเสียง
 • ที่จอดรถ
ช่วงเช้า
ช่วงเวลา การจอง
6.00 น. - 6.30 น. ปิดให้บริการบริการ
6.30 น. - 7.00 น. ปิดให้บริการบริการ
7.00 น. - 7.30 น. ปิดให้บริการบริการ
7.30 น. - 8.00 น. ปิดให้บริการบริการ
8.00 น. - 8.30 น. ปิดให้บริการบริการ
8.30 น. - 9.00 น. หมดเวลา
9.00 น. - 9.30 น. หมดเวลา
9.30 น. - 10.00 น. หมดเวลา
10.00 น. - 10.30 น. หมดเวลา
10.30 น. - 11.00 น. หมดเวลา
11.00 น. - 11.30 น. หมดเวลา
11.30 น. - 12.00 น. หมดเวลา
ช่วงบ่าย
เวลา การจอง
12.00 น. - 12.30 น. หมดเวลา
12.30 น. - 13.00 น. หมดเวลา
13.00 น. - 13.30 น. หมดเวลา
13.30 น. - 14.00 น. หมดเวลา
14.00 น. - 14.30 น. หมดเวลา
14.30 น. - 15.00 น. หมดเวลา
15.00 น. - 15.30 น. หมดเวลา
15.30 น. - 16.00 น. หมดเวลา
16.00 น. - 16.30 น. หมดเวลา
16.30 น. - 17.00 น. ปิดให้บริการบริการ
17.00 น. - 17.30 น. ปิดให้บริการบริการ
17.30 น. - 18.00 น. ปิดให้บริการบริการ
ช่วงค่ำ
เวลา การจอง
18.00 น. - 18.30 น. ปิดให้บริการบริการ
18.30 น. - 19.00 น. ปิดให้บริการบริการ
19.00 น. - 19.30 น. ปิดให้บริการบริการ
19.30 น. - 20.00 น. ปิดให้บริการบริการ
20.00 น. - 20.30 น. ปิดให้บริการบริการ
20.30 น. - 21.00 น. ปิดให้บริการบริการ
21.00 น. - 21.30 น. ปิดให้บริการบริการ
21.30 น. - 22.00 น. ปิดให้บริการบริการ
22.00 น. - 22.30 น. ปิดให้บริการบริการ
22.30 น. - 23.00 น. ปิดให้บริการบริการ
23.00 น. - 23.30 น. ปิดให้บริการบริการ
23.30 น. - 23.59 น. ปิดให้บริการบริการ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

d**isa รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(4/5)

d**isa รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ธุรการและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร โทรศัพท์ 02-6917781-2 โทรสาร 02-6917780
อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น ในวันและเวลาราชการ
4