ห้อง Discussion (5)

0.00/5 (0 คะแนน)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร
4
ชั้น
แอดมินห้องเท่านั้น
ห้องสำหรับ
9 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
2 ครั้ง/วัน/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
9.00 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • สาย HDMI
  • Smart Display
  • แอร์
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

งานสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เบอร์โทร 025494176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
4