Executive C (1)

0.00/5 (0 คะแนน)
ขนาดพื้นที่ห้อง 46-50 ตารางเมตร ความจุได้ 15-17 คน ภายในห้องประกอบด้วย -โปรเจคเตอร์ - จอโปรเจคเตอร์
ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
อาคาร
7
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
15 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • ปากกาไวท์บอร์ด
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดสลับสัญาณ (Virtua set)
 • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี
ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี เบอร์โทร 0923189887
ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น7 อาคารบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ถนนกำแพงเพชร2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900
หมายเหตุ : เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 16.30 น.
4