training 1 (0)

0.00/5 (0 คะแนน)
ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมห้องรับประทานอาหาร ให้บริการเฉพาะวัน จ - ศ. เวลา 08.30-16.00 น.
อาคารฝึกอบรม
อาคาร
ชั้น 2
ชั้น
แอดมินห้องเท่านั้น
ห้องสำหรับ
40 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม สวส.
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • แอร์
  • ชุดสลับสัญาณ (Virtua set)
  • ชุดคอมพิวเตอร์
  • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม เบอร์โทร 025493085
อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.00 น.
4