AR302 (59)

5.00/5 (20 คะแนน)
ห้องประชุมเล็ก คณะสถาปัตยกรรม
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคาร
3
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสำหรับ
60 คน
รองรับคนได้
ตลอดทั้งวัน
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
4 ครั้ง/วัน/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 30 วัน
จองล่วงหน้า
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดคอมพิวเตอร์
 • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

t******t_p รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

สารสนเทศ
จิระ ใจตุ่น เบอร์โทร 0873373143
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมายเหตุ : จันทร - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30-16:30 ในวันและเวลาราชการ
4