16202 (Computer HardWare Lab) (0)

0.00/5 (0 คะแนน)
ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์
อาคาร
2
ชั้น
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสำหรับ
30 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.00 น. - 21.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 30 วัน
จองล่วงหน้า
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • ปากกาไวท์บอร์ด
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • แอร์
  ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

-
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 025493460
-
หมายเหตุ : ในเวลาราชการ
4