ราชาวดี 6

0.00/5 (0 reviews)
1.ตัดโฟมตัดสติกเกอร์ข้อความงานประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ 2.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่ห้องประชุมไม่มี กรุณานำมาเอง
อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( Enginering - 9 floors Building )
Building
9
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Room for
40 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/คณะวิศวกรรมศาสตร์
Bookings per day
Service days
8.00 น. - 17.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Room type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดสลับสัญาณ (Virtua set)
 • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
  No data available
ห้องว่าง (Available Room)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Phone: 02-549-3391
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Note: จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30