ราชาวดี (0)

0.00/5 (0 คะแนน)
1.ตัดโฟมตัดสติกเกอร์ข้อความงานประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ 2.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่ห้องประชุมไม่มี กรุณานำมาเอง
อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคาร
9
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสำหรับ
40 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/คณะวิศวกรรมศาสตร์
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.00 น. - 17.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
จองล่วงหน้า
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดสลับสัญาณ (Virtua set)
 • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
  ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทร 02-549-3391
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หมายเหตุ : จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30
4