ห้องประชุม Information Center (125)

5.00/5 (9 คะแนน)
อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาคาร
1
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
6 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/ห้อง Information
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

a**e_p รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

a**e_p รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes รีวิวเมื่อ 12 เดือนผ่านมา

(5/5)

p***yes รีวิวเมื่อ 12 เดือนผ่านมา

(5/5)

k******a_b รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

d**isa รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

k***ika รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

p***yes รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เบอร์โทร 025494441-2
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จ-ศ เวลา 08.30-16.30
4