Discussion 4-1 (1009)

5.00/5 (106 คะแนน)
อาคารวิทยบริการ
อาคาร
4
ชั้น
นักศึกษา ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
9 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/ห้องสมุด
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 18.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

1*********454 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********454 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********454 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีเยี่ยม

1*********644 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********556 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีครับ

1*********117 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********492 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********013 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********394 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********835 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********814 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********835 รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********686 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********686 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********686 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********686 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********686 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********702 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********125 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********022 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********210 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********210 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********028 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********107 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

-

1*********451 รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********087 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********370 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********451 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********015 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********064 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********023 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********286 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********211 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********770 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********084 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********950 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องนั่งสบาย แอร์เย็น ชอบมากกก

1*********905 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********032 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********339 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********061 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********023 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********833 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********505 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********079 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********398 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดีค่ะ

1*********376 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********237 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********332 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********916 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********737 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********617 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********705 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********976 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด

1*********926 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********926 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********926 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********640 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********146 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********620 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

ม่านกันแสงแดดได้ไม่หมด

1*********201 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********644 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********084 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********443 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********355 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********365 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********457 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********027 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********641 รีวิวเมื่อ 1 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เบอร์โทร 025493653
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-20.00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.00
4