ห้องประชุม ST-1 306 (2)

0.00/5 (0 คะแนน)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร
3
ชั้น
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสำหรับ
40 คน
รองรับคนได้
ไม่จำกัด
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
ไม่จำกัด/วัน/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ

ยังไม่มีรีวิว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

งานสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เบอร์โทร 025494166, 025494176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเหตุ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.