Garden 1 (1398)

4.90/5 (90 คะแนน)
ติดต่อ IT ZONE รองรับ WIFI -RMUTT มีบริการกระดานไวท์บอร์ดและ ปากกาไวท์บอร์ด
อาคารวิทยบริการ
อาคาร
G
ชั้น
ทุกคน ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
5 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/ห้องสมุด
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 18.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
Garden
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • แอร์
  • ที่จอดรถ
ช่วงเช้า
ช่วงเวลา การจอง
6.00 น. - 6.30 น. ปิดให้บริการบริการ
6.30 น. - 7.00 น. ปิดให้บริการบริการ
7.00 น. - 7.30 น. ปิดให้บริการบริการ
7.30 น. - 8.00 น. ปิดให้บริการบริการ
8.00 น. - 8.30 น. ปิดให้บริการบริการ
8.30 น. - 9.00 น. หมดเวลา
9.00 น. - 9.30 น. หมดเวลา
9.30 น. - 10.00 น. หมดเวลา
10.00 น. - 10.30 น. เลขที่รายการ : B38814
สุธีธิดา นรดี
อนุมัติการจอง
10.30 น. - 11.00 น.
11.00 น. - 11.30 น.
11.30 น. - 12.00 น.
ช่วงบ่าย
เวลา การจอง
12.00 น. - 12.30 น.
12.30 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 13.30 น. เลขที่รายการ : B38823
ทิพาวดี ศรีสงวน
อนุมัติการจอง
13.30 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.30 น.
14.30 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 16.30 น. หมดเวลา
16.30 น. - 17.00 น. หมดเวลา
17.00 น. - 17.30 น. หมดเวลา
17.30 น. - 18.00 น. หมดเวลา
ช่วงค่ำ
เวลา การจอง
18.00 น. - 18.30 น. ปิดให้บริการบริการ
18.30 น. - 19.00 น. ปิดให้บริการบริการ
19.00 น. - 19.30 น. ปิดให้บริการบริการ
19.30 น. - 20.00 น. ปิดให้บริการบริการ
20.00 น. - 20.30 น. ปิดให้บริการบริการ
20.30 น. - 21.00 น. ปิดให้บริการบริการ
21.00 น. - 21.30 น. ปิดให้บริการบริการ
21.30 น. - 22.00 น. ปิดให้บริการบริการ
22.00 น. - 22.30 น. ปิดให้บริการบริการ
22.30 น. - 23.00 น. ปิดให้บริการบริการ
23.00 น. - 23.30 น. ปิดให้บริการบริการ
23.30 น. - 23.59 น. ปิดให้บริการบริการ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ห้องใช้งานดีมากครับ

1*********588 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********644 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(4/5)

ห้องโอเค...แต่อยากให้เน้นในเรื่องของอำนวยความสะดวกและการบริการที่ดีต่อนักศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้

1*********871 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********378 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********145 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

คือดือครับน้อนๆ

1*********106 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********258 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีค่ะ

1*********332 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ไม่มีปากกาให้ครับ

1*********324 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********506 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********190 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********567 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********125 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(4/5)

1*********842 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********567 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********022 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********567 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(3/5)

1*********358 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(4/5)

สะดวกดีค่ะ

1*********283 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********038 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********022 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********567 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากๆค่ะ แอร์เย็น แนะนำๆๆๆๆ ค่ะ

1*********354 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากค่า แอร์เย็น ทุกอย่างปกติ

1*********354 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********354 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********338 รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********644 รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********203 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********407 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********266 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********266 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

มีแดดส่องเข้ามาในห้องรู้สึกร้อนมากทั้งๆที่เปิดแอร์ อยากให้มีม่านตรงประตู เพื่อกันความร้อนและประหยัดไฟ

1*********028 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********370 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********370 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********188 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********340 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********095 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********922 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

มีความเป็นพื้นที่ส่วนตัวดีค่ะ ทำให้มีสมาธิในการติวและอ่านหนังสือมากขึ้น

1*********450 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********559 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********030 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********211 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********240 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากก แอร์เย็นมากค่า

1*********091 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********450 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้ิงกว้างดีค่ะ

1*********786 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องดีค่ะ

1*********786 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********322 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********150 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******n_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********451 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********262 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดีมากค่ะ

1*********098 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********029 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t*******n_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********704 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********115 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********115 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาดมากค่ะ เป็นส่วนตัวดี อุปกรณ์ครบ

1*********376 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********295 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********811 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********051 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********644 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********403 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********298 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********187 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********518 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********628 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********585 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดีมากกก

1*********129 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********951 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********640 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********188 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********715 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********084 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********715 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********600 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาดมาก

1*********091 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********095 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********095 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********016 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********715 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********711 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********803 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********213 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********213 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********833 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********509 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

สะดวกในการจอง มีความเป็นส่วนตัวในการทำงาน

1**********67 รีวิวเมื่อ 4 สัปดาห์ผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

งานบริการ IT ZONE
งานบริการ IT ZONE เบอร์โทร 02-5493636
ชั้น1 อาคารวิทยบริการ
หมายเหตุ : 8.30- 16.30 น.
4