Meeting A (207)

5.00/5 (51 คะแนน)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ป.เอก และ นักศึกษา ป.โท เท่านั้น เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
อาคาร I WORK
อาคาร
1
ชั้น
บุคลากร/นักศึกษา(ป.โท , ป.เอก) ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
6 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
2 ครั้ง/วัน/ห้องประชุม I-Work สวส.
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้องประชุม
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • สาย HDMI
  • Smart Display
  • ปลั๊กไฟ
  • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

ดีครับห้องสะอาด แม่บ้านบริการดี

p*******ong รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p****hat รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******ong รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีมาก

p***yes รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

r**********n_p รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดีมากค่ะ

m*****t_s รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

สะอาด อุปกรณ์ครบ

t******t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******t_s รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

p*******e_y รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด

t******t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด บริการดี

t******t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

a*nja รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

k***ura รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

k***ura รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

m*****t_s รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
iWork เบอร์โทร 025493074,025493634
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-18.30 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
4