Discussion 3-4 (1003)

4.83/5 (52 คะแนน)
อาคารวิทยบริการ
อาคาร
3
ชั้น
นักศึกษา ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
ห้องสำหรับ
12 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/ห้องสมุด
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 18.00 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

1*********032 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********295 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********795 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********758 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********014 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีเยี่ยม

1*********333 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********444 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********696 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

สะอาด เรียบร้อย แอร์เย็น

1*********113 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********113 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********113 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********125 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********911 รีวิวเมื่อ 2 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********644 รีวิวเมื่อ 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********797 รีวิวเมื่อ 1 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********587 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

Ddddd

1*********700 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********042 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********430 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(2/5)

1*********576 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(4/5)

แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ค่ะ

1*********395 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********828 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(2/5)

1*********377 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********198 รีวิวเมื่อ 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********479 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********366 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********023 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********535 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

ทีวีใช้ไม่ได้

1*********529 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(4/5)

1*********685 รีวิวเมื่อ 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********101 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********146 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********023 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********288 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********375 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********195 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********079 รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********836 รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********181 รีวิวเมื่อ 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********571 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********546 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด

1*********926 รีวิวเมื่อ 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********103 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

ดี

1*********926 รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********587 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********158 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********509 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********231 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********264 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

มีความสะดวกในการทำงาน ห้องกว้าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม

1*********946 รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********148 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

1*********015 รีวิวเมื่อ 2 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เบอร์โทร 025493653
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-20.00 น. / เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.00
4