ห้องสมุด (25)

5.00/5 (8 คะแนน)
ห้องสมุด มุมการเรียนรู้ ประชุม
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคาร
2
ชั้น
ทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้องสำหรับ
10 คน
รองรับคนได้
ตลอดทั้งวัน
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
4 ครั้ง/วัน/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนกลาง
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
จองล่วงหน้าได้ 30 วัน
จองล่วงหน้า
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • Smart Display
  • ปลั๊กไฟ
  • แอร์
  • กล้องวีดิโอ
  • ที่จอดรถ
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

ห้องกว้าง แอร์เย็นสบาย บรรยากาศเป็นกันเอง แถมมี SMART TV ให้บริการด้วย

b******n_s รีวิวเมื่อ 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

t********n_p รีวิวเมื่อ 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

สารสนเทศ
จิระ ใจตุ่น เบอร์โทร 0873373143
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมายเหตุ : จันทร - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30-16:30 ในวันและเวลาราชการ
4