ห้อง Discussion 3 (39)

5.00/5 (2 คะแนน)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาคาร
5
ชั้น
ทุกคน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ห้องสำหรับ
8 คน
รองรับคนได้
3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อการจอง
1 ครั้ง/วัน/คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จองได้
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์
วันที่เปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.30 น.
เวลาที่เปิดให้บริการ
ห้อง Discussion
ประเภทห้อง
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
จองล่วงหน้า
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    ไม่มีข้อมูล
ห้องว่าง
รอการอนุมัติ
อนุมัติเรียบร้อย
เวลาปิดบริการ
ไม่มีสิทธิ์จอง
หมดเวลาให้การจอง
ปิดให้บริการประจำวัน
วันหยุด/ปิดให้บริการ
(5/5)

1*********262 รีวิวเมื่อ 3 ปีผ่านมา

(5/5)

พี่เจ้าหน้าที่สวย

t******t_c รีวิวเมื่อ 3 เดือนผ่านมา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
งานวิทยบริการและสารสนเทศ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) เบอร์โทร 02-549-4729
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
4